Bordrolama Hizmetleri


GÜLFA, Bordrolama Hizmeti ile firmaların personel özlük işlemlerini ve bordro hazırlama işlemlerini devralıp yöneterek, asıl işlerine odaklanmaları sağlanmaktadır :

 

 • İş başvuru formu alınması.
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi.
 • Aylık ücret bordrolarının alınan puantaj verilerine uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü resmi, özel raporlamanın yapılması.
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi.
 • Avans, prim, maaş haczi gibi ödemelerin takibi.
 • Yıllık izinler diğer ücretli / ücretsiz izinlerin takibi, yasal izin defterinin kaydının tutulması.
 • İş kazası rapor vs bilgilerin resmi süre içerisinde ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi.
 • Çalışanın belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesi. 
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması.
 • SGK işe giriş-çıkış işlemleri ve İŞKUR işlemlerinin yapılması.
 • İşten ayrılan personelin çıkış bildirgesinin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi.
 • Aylık bordro giderlerinin firmanızın istediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması.

GÜLFA , İşkur'un denetiminde 11.04.2017 tarihli 922 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.