İşkur Personel Teşviki Hizmetleri

İŞKUR personel destek programlarını firmanız için uyarlayıp size en uygun destek şeklini sunuyoruz.

 

İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

Uygulamalı Eğitim Programı (UEP)

Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Programı (MEGİP)

 

 

İşkur İşbaşı Eğitim Programı (İEP) Danışmanlık Hizmeti 

GÜLFA İnsan Kaynakları olarak; 

Deneyimli ekibimiz ve proje özelinde görevlendirdiğimiz proje uzmanlarımız ile firmalara İŞKUR işbaşı eğitim programı süreçleriyle ilgili operasyonel hiçbir yük getirmeden sağladığımız hizmetler şunlardır;

İşbaşı Eğitim programıyla ilgili bütün başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Projenin günlük, haftalık ve aylık işlemlerinin takibi

Proje kapsamında İŞKUR’a verilen istihdam taahhüdünün takibi ve kontrolü

Proje süresince ortaya çıkabilecek bütün özel durumlarla ilgili olarak firmalarımızın bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak projenin hatasız ve problemsiz bir şekilde   yürütülmesi

  

İşbaşı Eğitim Programı Nedir? 

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmaları, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen programlardır. 

 

İşbaşı Eğitim Programının Avantajları Nelerdir? 

İşe almayı planladığınız yeni personel adaylarınızı SGK’lı olarak işe başlatmadan önce İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı teşvikiyle istihdam ederek asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti tutarında bir tasarruf sağlayabilir, bu süreçte kursiyerlerinizi işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayabilirsiniz. 


 Hangi Sektörlerde İEP Yapılabilir?

  • Hizmet, perakende, turizm ve diğer sektörlerde 3 ay
  • Bilişim, enerji ve imalat sektörlerinde ve ilgili mesleklerde 6 ay
  • Bulut bilişim uzmanı, yazılım geliştiricisi, yazılım mühendisi ve yazılım tasarımcısı gibi “geleceğin meslekleri” olarak belirlenmiş olan mesleklerde 9 ay süreyle işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir

 

İşbaşı Eğitim Programına Katılım Sağlayabilecek Kursiyer Sayısı Nasıl Belirlenir? 

İki ve daha fazla çalışanı olan firmalar toplam çalışan sayılarının %30’u kadar kursiyer çalıştırabilirler.    

Örnek: 100 çalışanı olan firma işbaşı eğitim programı kapsamında firma bünyesinde 30 kursiyer çalıştırabilir. 

 

İşbaşı Eğitim Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir? 

İşbaşı eğitim programı süresince kursiyerlere günlük 89,40 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin öğrenci olması durumunda kursiyere günlük 67,05 TL, işsizlik ödeneği alması durumunda günlük 44,70 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin 0-15 yaş arası çocuğu olması durumunda günlük 95,00 TL, Geleceğin mesleklerinde (18-29 yaş genç) ise günlük 100,00 TL ödeme yapılmaktadır. 

 

Kursiyerlere Günlük Ödeme

89,40TL

Öğrencilere Ödeme

67,05TL

İşsizlik Maaşı Alanlara Günlük Ödeme

44,70TL

Geleceğin Meslekleri İçin Günlük Ödeme

100,00TL

 

 

İşbaşı Eğitim Programı Kursiyerleri Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir mi? 

İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri program süresince Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmektedir. Bu sayede kursiyer ve kursiyerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler program süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. 

 

İşbaşı Eğitim Programına Katılan Bir Kursiyerin Günlük ve Haftalık Olarak Kaç Saat Çalışabilir? 

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında programa dahil edilen kursiyerler günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık net 45 saati geçmeyecek şekilde çalıştırılabilirler. Ayrıca kursiyerlerin program süresince doktor raporu ile ispatlanan en fazla 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır. Kursiyerin İşbaşı Eğitim Program süresinin 1/10’undan daha fazla devamsızlığı bulunmamalıdır. Kursiyerler raporlu oldukları ve devamsızlık yaptıkları günler için İŞKUR’dan ödeme alamazlar. Devamsızlık hakkı dolan kursiyerler programdan çıkarılır ve 12 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programından katılamazlar. 

 

Örnek Maliyet Avantajı Tablosu 

 

Proje Adı

Firma Sektörü

Firma Çalışan Sayıs (Kişi)

 

            

Firma Kontenjanı (Kişi)

Program Süresi

Bir Asgari Ücretliden Elde Edilen Maliyet Avantajı (Kişi/Ay)

Programdan Elde Edilen Maliyet Avantajı

İEP

Hizmet

30

9

3 Ay

3.458,03TL

93.366,81TL

İEP

Üretim

30

9

6 Ay

3.458.03TL

186.733,62TL

İEP

Hizmet

100

30

3 Ay

3.458.03TL

311.222,70TL

İEP

Üretim

100

30

6 Ay

3.458.03TL

622.445,40TL

 

 

İşbaşı Eğitim Programlarına Katılım Şartları Nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, (Birinci derecede kan hısmı ifadesi, kişinin annesi, babası ve çocuklarını; ikinci derecede kan hısmı ise kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabasını kapsamaktadır

Emekli olmamak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait priminin yatırılmamış olması

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler


 

 

 

İşkur Uygulamalı Eğitim Programı (UEP) Danışmanlık Hizmeti 

GÜLFA İnsan Kaynakları olarak;

Deneyimli ekibimiz ve proje özelinde görevlendirdiğimiz proje uzmanlarımız ile firmalara İŞKUR uygulamalı eğitim programı süreçleriyle ilgili operasyonel hiçbir yük getirmeden sağladığımız hizmetler şunlardır;  

·         Uygulamalı eğitim programıyla ilgili bütün başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi

·         Projenin günlük, haftalık ve aylık işlemlerinin takibi

·         Proje kapsamında İŞKUR’a verilen istihdam taahhüdünün takibi ve kontrolü

·         Proje süresince ortaya çıkabilecek bütün özel durumlarla ilgili olarak firmalarımızın bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak projenin hatasız ve problemsiz bir şekilde yürütülmesi 

 

 Uygulamalı Eğitim Programı Nedir?  

Dünya Bankası- İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirilen ve Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik İstihdam projesidir.  

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmaları, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen programlardır.

 

Uygulamalı Eğitim Programının Avantajları Nelerdir? 

İşe almayı planladığınız yeni personel adaylarınızı SGK’lı olarak işe başlatmadan önce İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı teşvikiyle istihdam ederek asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti tutarında bir tasarruf sağlayabilir, bu süreçte kursiyerlerinizi işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayabilirsiniz. 

 

Hangi Sektörlerde UEP Yapılabilir? 

  • ·         Hizmet, perakende, turizm ve diğer sektörlerde 3 ay
  • ·         Bilişim, enerji ve imalat sektörlerinde ve ilgili mesleklerde 6 ay
  • ·       Bulut bilişim uzmanı, yazılım geliştiricisi, yazılım mühendisi ve yazılım tasarımcısı gibi “geleceğin meslekleri” olarak belirlenmiş olan mesleklerde 9 ay süreyle uygulamalı eğitim programı düzenlenebilmektedir 

 

Uygulamalı Eğitim Programına Katılım Sağlayabilecek Kursiyer Sayısı Nasıl Belirlenir?

UEP kapsamında Suriyeli ve Türk işçi alımı sayısı nasıl tespit edilir? UEP uygulamasından faydalanan işverenin fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla %30'u kadar katılımcı talebinde bulunabilecektir. İşveren tarafından %30'luk kontenjanın hepsinin kullanılması halinde katılımcı profili %50 GKSS %50 Türk vatandaşlarından oluşacaktır. Ancak Proje kapsamında GKSS'lere pozitif ayrım yapmak adına bu yüzde %50'lik oran aşılabilecek ancak hiçbir şekilde Türk vatandaşlarında %50'lik oran aşılmayacaktır.  Örnek vermek gerekirse, üç kişilik kontenjanı olan bir işveren kontenjan dağılımını 2 GKSS 1 Türk vatandaşı ya da 1 GKSS 1 Türk vatandaşı şeklinde kullanabilir. Bir diğer ifadeyle işyerinde sadece GKSS kapsamında olan kişilerin katıldığı program düzenlenebilecekken sadece Türk vatandaşı katılımcılardan oluşan program düzenlenemeyecektir. 

 

Uygulamalı Eğitim Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir? 

İşbaşı eğitim programı süresince kursiyerlere günlük 89,40 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin öğrenci olması durumunda kursiyere günlük 67,05 TL, işsizlik ödeneği alması durumunda günlük 44,70 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin 0-15 yaş arası çocuğu olması durumunda günlük 95,00 TL, Geleceğin mesleklerinde (18-29 yaş genç) ise günlük 100,00 TL ödeme yapılmaktadır. 

 

Kursiyerlere Günlük Ödeme

89,40TL

Öğrencilere Ödeme

67,05TL

İşsizlik Maaşı Alanlara Günlük Ödeme

44,70TL

Geleceğin Meslekleri İçin Günlük Ödeme

100,00TL

 

 

Uygulamalı Eğitim Programı Kursiyerleri Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir mi? 

Uygulamalı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri program süresince Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmektedir. Bu sayede kursiyer ve kursiyerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler program süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. 

 

Uygulamalı Eğitim Programına Katılan Bir Kursiyerin Günlük ve Haftalık Olarak Kaç Saat Çalışabilir?  

Uygulamalı Eğitim Programı kapsamında programa dahil edilen kursiyerler günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık net 45 saati geçmeyecek şekilde çalıştırılabilirler. Ayrıca kursiyerlerin program süresince doktor raporu ile ispatlanan en fazla 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır. Kursiyerin Uygulamalı Eğitim Program süresinin 1/10’undan daha fazla devamsızlığı bulunmamalıdır. Kursiyerler raporlu oldukları ve devamsızlık yaptıkları günler için İŞKUR’dan ödeme alamazlar. Devamsızlık hakkı dolan kursiyerler programdan çıkarılır ve 12 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programından katılamazlar. 

 

Örnek Maliyet Avantajı Tablosu 

 

 

Proje Adı

Firma Sektörü

Firma Çalışan Sayıs (Kişi)

 

            

Firma Kontenjanı (Kişi)

Suriyeli Kontenjan Sayısı

Program Süresi

Bir Asgari Ücretliden Elde Edilen Maliyet Avantajı (Kişi/Ay)

Programdan Elde Edilen Maliyet Avantajı

UEP

Hizmet

30

9

5

3 Ay

3.458,03TL

93.366,81TL

UEP

Üretim

30

9

5

6 Ay

3.458.03TL

186.733,62TL

UEP

Hizmet

100

30

15

3 Ay

3.458.03TL

311.222,70TL

UEP

Üretim

100

30

15

6 Ay

3.458.03TL

622.445,40TL

 Uygulamalı Eğitim Programlarına Katılım Şartları Nelerdir? 

·         Kuruma kayıtlı işsiz olmak

·         15 yaşını tamamlamış olmak

·         İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, (Birinci derecede kan hısmı ifadesi, kişinin annesi, babası ve çocuklarını; ikinci derecede kan hısmı ise kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabasını kapsamaktadır.)

·         Emekli olmamak

·         Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

·         Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait priminin yatırılmamış olması

·         İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak

·         Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler 

 

İşkur MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (MEGİP)Danışmanlık Hizmeti 

GÜLFA İnsan Kaynakları olarak; 

Deneyimli ekibimiz ve proje özelinde görevlendirdiğimiz proje uzmanlarımız ile firmalara İŞKUR işbaşı eğitim programı süreçleriyle ilgili operasyonel hiçbir yük getirmeden sağladığımız hizmetler şunlardır;

 

·         İşbaşı eğitim programıyla ilgili bütün başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

·         Projenin günlük, haftalık ve aylık işlemlerinin takibi 

·         Proje kapsamında İŞKUR’a verilen istihdam taahhüdünün takibi ve kontrolü 

·         Proje süresince ortaya çıkabilecek bütün özel durumlarla ilgili olarak firmalarımızın bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak projenin hatasız ve problemsiz bir şekilde yürütülmesi 

 

MEGİP Eğitim Programı Nedir? 

İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik programdır. Belgeli bir eğiticinin kontrolünde bu program yürütülür. 

 

MEGİP Programının Avantajları Nelerdir?

İşe almayı planladığınız yeni personel adaylarınızı SGK’lı olarak işe başlatmadan önce İŞKUR MEGİP Programı teşvikiyle istihdam ederek asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti tutarında bir tasarruf sağlayabilir, bu süreçte kursiyerlerinizi işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayabilirsiniz. Mesleki eğitimi tamamlayan kursiyerlere İl Müdürlüğü ve İl veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü veya üniversite tarafından ilgili mevzuat gereğince kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir. 

 

Hangi Sektörlerde MEGİP Yapılabilir? 

·         Hizmet, perakende, turizm ve diğer sektörlerde 3 ay 

·         Bilişim, enerji ve imalat sektörlerinde ve ilgili mesleklerde 6 ay 

·     Bulut bilişim uzmanı, yazılım geliştiricisi, yazılım mühendisi ve yazılım tasarımcısı gibi “geleceğin meslekleri” olarak belirlenmiş olan mesleklerde 9 ay süreyle işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir

 

MEGİP Programına Katılım Sağlayabilecek Kursiyer Sayısı Nasıl Belirlenir? 

İki ve daha fazla çalışanı olan firmalar toplam çalışan sayılarının %50’si kadar kursiyer çalıştırabilirler. 

Örnek: 100 çalışanı olan firma işbaşı eğitim programı kapsamında firma bünyesinde 50 kursiyer çalıştırabilir. 

 

MEGİP Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir? 

MEGİP programı süresince kursiyerlere günlük 89,40 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin öğrenci olması durumunda kursiyere günlük 67,05 TL, işsizlik ödeneği alması durumunda günlük 44,70 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin 0-15 yaş arası çocuğu olması durumunda günlük 95,00 TL, Geleceğin mesleklerinde (18-29 yaş genç) ise günlük 100,00 TL ödeme yapılmaktadır.

 

 

Kursiyerlere Günlük Ödeme

89,40TL

Öğrencilere Ödeme

67,05TL

İşsizlik Maaşı Alanlara Günlük Ödeme

44,70TL

Geleceğin Meslekleri İçin Günlük Ödeme

100,00TL

 

 

MEGİP Programı Kursiyerleri Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir mi? 

MEGİP Programına katılan kursiyerlerin iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri program süresince Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmektedir. Bu sayede kursiyer ve kursiyerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler program süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. 

 

MEGİP Programına Katılan Bir Kursiyerin Günlük ve Haftalık Olarak Kaç Saat Çalışabilir? 

MEGİP Programı kapsamında programa dahil edilen kursiyerler günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık net 45 saati geçmeyecek şekilde çalıştırılabilirler. Ayrıca kursiyerlerin program süresince doktor raporu ile ispatlanan en fazla 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır. Kursiyerin MEGİP Program süresinin 1/10’undan daha fazla devamsızlığı bulunmamalıdır. Kursiyerler raporlu oldukları ve devamsızlık yaptıkları günler için İŞKUR’dan ödeme alamazlar. Devamsızlık hakkı dolan kursiyerler programdan çıkarılır ve 12 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programından katılamazlar. 

 

Örnek Maliyet Avantajı Tablosu 

 

Proje Adı

Firma Sektörü

Firma Çalışan Sayıs (Kişi)

 

            

Firma Kontenjanı (Kişi)

Program Süresi

Bir Asgari Ücretliden Elde Edilen Maliyet Avantajı (Kişi/Ay)

Programdan Elde Edilen Maliyet Avantajı

MEGİP

Hizmet

30

15

3 Ay

3.458,03TL

155.611,35TL

MEGİP

Üretim

30

15

6 Ay

3.458.03TL

311.222,70TL

MEGİP

Hizmet

100

50

3 Ay

3.458.03TL

518.704,50TL

MEGİP

Üretim

100

50

6 Ay

3.458.03TL

1.037.409,00TL

 

 

MEGİP Programlarına Katılım Şartları Nelerdir? 

·         Kuruma kayıtlı işsiz olmak

·         15 yaşını tamamlamış olmak 

·       İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, (Birinci derecede kan hısmı ifadesi, kişinin annesi, babası ve çocuklarını; ikinci derecede kan hısmı ise kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabasını kapsamaktadır.)

·         Emekli olmamak

·         Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak 

·         Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait priminin yatırılmamış olması 

·         İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak 

·         Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebookta Paylaş